Gå till innehåll

GDQ - Group Development Questionnaire – Utveckling för Arbetsgrupper och Team

GDQ - Group Development Questionnaire - är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet.
Den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA har utarbetat metoden som idag används över hela världen. För att få använda GDQ krävs utbildning och certifiering. POCKETs grundare Åsa Lundgren är certifierad användare av GDQ sedan 2013.

Idag finns det många chefs- och ledarutbildningar att välja på men väldigt få utbildningar för att utveckla arbetsgrupper och team. GDQ är en utvecklingsmetod för just grupper och team som vill - eller behöver - komma vidare. Det kan t.ex. vara ett team som jobbar med ett projekt, en mer stadigvarande arbetsgrupp eller en ledningsgrupp.

Metoden är ett verktyg i form av en enkät som mäter gruppers utveckling och ger vägledning till vad en gruppen behöver fokusera på för att samarbeta mer effektivt. Gruppen utforskar sin potential, får fokus på sina styrkor och svagheter samt tar fram konkreta åtgärder för att utvecklas till ett effektivare team där medlemmarna i högre grad är fokuserade på uppgiften och mindre upptagna av frågor som rör interpersonella frågor som till exempel stress, makt och inflytande.

GDQ kan med fördel kombineras med vår metod Interaktiv teater och andra gruppövningar för att medvetandegöra olika typer av kommunikation och teorier kring grupputveckling.

Tidsåtgång 1-3 dagar.

Läs om fler av våra tjänster och teman