Gå till innehåll

Retorik, Presentationsteknik och Röst- och kroppsmedvetenhet

Vad uttrycker du när du tror att du inte uttrycker någonting?

Hur kommunicerar du inför en grupp? Vad gör du av dina händer, är armarna pressade längs kroppen eller flaxar de som vilda svanar? Håller du andan har du ett aggressivt eller undfallande tonläge? Genom Pockets olika program blir du medveten om HUR du uttrycker dig och vi ger dig verktyg som gör ditt budskap tydligare.
Vi jobbar med små och stora grupper, men genomför även individuell träning. Vi kan göra en kort insats (ca 1 1/2 timma), halv- eller heldagsprogram eller lägga upp en kursplan med hemuppgifter mellan kurstillfällena.


Annie Fasth förevisar kroppsspråket i Expressen, hösten 2012.

Exempel på heldagsupplägg:

Förmiddag

  • Retorik - teoretisk genomgång. För att utvecklas som presentatör och kommunikatör är grundläggande kunskaper i retorik av avgörande betydelse. Retoriken tillhandahåller en rad olika verktyg. Vi går igenom dessa verktyg, förklarar retorikens grunder och tar bl.a. upp talarens tre medel; Logos, Pathos, Ethos - en framgångsrik presentatör måste kunna behärska alla tre.
  • Warm ups - praktik Grundläggande "uppvärmningsövningar" – att hitta fokus i nuet, släppa taget om stress, nervositet och yttre omständigheter samt att ”ta rummet”, göra sig hörd genom tystnad och att adressera mottagaren.
  • Att bli medveten om sitt rika kroppsspråk - teori och praktik Vad berättar vi när vi tror att vi inte berättar någonting? Genom att se, lyssna och förstå kroppens olika signaler ökar vi medvetenheten och också möjligheten att välja eller välja bort för att förtydliga och förstärka vårt budskap. Deltagarna får förståelse för sina egna förutsättningar och får träna på/utmana sina svagare sidor.

Eftermiddag:

  • Röstens unika variationsförmåga - teori och praktik Hur fungerar rösten? Vilken betydelse har andningen för talet? Vi arbetar med röst- och andningsövningar för att lära oss att använda rösten på bästa sätt.
  • Retorikarbete kring en given text - presentationsövning Här kopplar vi ihop det vi lärt oss under dagen. Deltagarna får hjälp med att förbereda och genomför sedan varsin kort presentation. Vi går igenom uppbyggnaden av presentationen och arbetar med vad som är viktigt för att göra den begriplig och tydlig för mottagaren, vad som skapar intresse och engagemang samt hur får man fram essensen i texten.

Läs om fler av våra tjänster och teman