Retorik, Presentationsteknik och Röst- och kroppsmedvetenhet

Vad uttrycker du när du tror att du inte uttrycker någonting?

Hur kommunicerar du inför en grupp? Vad gör du av dina händer, är armarna pressade längs kroppen eller flaxar de som vilda svanar? Håller du andan har du ett aggressivt eller undfallande tonläge? Genom Pockets olika program blir du medveten om HUR du uttrycker dig och vi ger dig verktyg som gör ditt budskap tydligare.
Vi jobbar med små och stora grupper, men genomför även individuell träning. Vi kan göra en kort insats (ca 1 1/2 timma), halv- eller heldagsprogram eller lägga upp en kursplan med hemuppgifter mellan kurstillfällena.


Annie Fasth förevisar kroppsspråket i Expressen, hösten 2012.

Exempel på heldagsupplägg:

Förmiddag

Eftermiddag: