Gå till innehåll

Rollspel som pedagogisk metod

Rollspel som individuell kommunikationsträning är ett effektivt verktyg där man på kort tid uppnår en stor kompetenshöjning när det gäller att genomföra individuella samtal.

Till grund för rollspelen ligger situationer, s.k. ”case”. Deltagarna skapar sina egna case utifrån en situation som känns viktigt för att göra rollspelen så angelägna som möjligt.Det väsentliga är att deltagarna får träna på ett medarbetarsamtal som upplevs utmanande. Det kan röra sig om ett samtal man har haft som inte gick bra och som man nu får tillfälle att göra om, eller ett samtal man står inför och som man i någon mån ”bävar” inför. Ofta handlar det om svårigheten att ge negativ feedback. Det kan också handla om att utveckla sin förmåga att t.ex. coacha någon, träna på att lyssna, att ställa öppna frågor, hjälpa medarbetaren utan att komma med råd och förslag.

Läs om fler av våra tjänster och teman