Gå till innehåll

Ledarforum

Ledarforumet skapar en god och kreativ miljö för undersökande samtal och skapande av kraftfulla handlingsplaner.
Syftet är att lägga grunden för en gemensam plattform med samsyn i chefsgruppen, så att cheferna tydligare kan kommunicera syften och mål till medarbetarna.
Arbetsmetoden innehåller både smågrupps- och plenumsamtal, teori, praktiska övningar, enskild reflektion och fördjupningsövningar.

Läs om fler av våra tjänster och teman