Gå till innehåll

Interaktiv teater

Interaktiv teater är ett unikt verktyg när man vill starta förändringsprocesser.

Teatern synliggör dilemman och angelägna frågor genom att med liv och lust engagera både hjärta och hjärna. Att med egna ögon se olika improviserade lösningar på ett och samma dilemma skapar både igenkännande skratt och verklig insikt.

Vi inleder med en kort introduktion där vi presenterar oss, temat och arbetsmetoden interaktiv teater. Därefter spelar vi några scener där deltagarna får lära känna rollfigurerna och temats konflikt. När handlingen står på sin spets vänder sig rollfigurerna ut i publiken och ber om råd och hjälp.

Deltagarna får diskutera och komma med förslag till rollfigurerna för att hjälpa dem att bli medvetna och bidra till att lösa de uppkomna situationerna. Förslagen provas på scenen och tillsammans undersöker vi varför rollfigurerna agerar som de gör.

Gruppdialog
Efter att teatern väckt känslor och skapat engagemang kan man med fördel använda programmets bearbetningsdel - Gruppdialogen - där vi låter deltagarna fortsätta att undersöka sina egna ställningstaganden samt koppla temat till sin egen verksamhet. Deltagarna arbetar med noggrant förberedda samtalsämnen/övningar och inspireras till nya tankar utifrån upplevelserna i den interaktiva teatern.

Vi arbetar med en pedagogik där man samtalar i mindre grupper. Alla får möjlighet att delta med sina synpunkter och reflektioner. Med jämna mellanrum låter vi deltagarna byta grupp och möta nya samtalspartners för att skapa dynamik och delaktighet i samtalen.

Interaktiv teater fungerar lika väl som en enstaka insats som ett led i ett längre förändringsarbete.

Den interaktiva teatern är bra att använda när du vill:
• Starta förändringsprocesser
• Synliggöra olika problemställningar
• Göra medarbetarna delaktiga i problemlösning
• Ge ”aha-upplevelser
• Lyfta en aktivitet
I det senare fallet kombinerar vi ofta med vår mötesmodell Dialogcafé som knyter samman de aktuella frågeställningarna och leder fram till konstruktiva förslag och lösningar.

Läs mer om våra tjänster och teman