Gå till innehåll

Dialogcafé

Dialogcafé är en storgruppsmetod för utveckling av arbetsplatser. Idén är att ge alla berörda medarbetare möjlighet att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Genom dialog och reflektion undersöker man ett givet tema.
Metoden förtydligar de värderingar man vill förstärka inom gruppen/organisationen.
Dialogcaféet fungerar också som idéförmedlare mellan olika funktioner eller avdelningar inom ett företag eller organisation.

Dialogcafémetoden skapar en informell miljö för utbyte av tankar och åsikter genom att träna deltagarna att kommunicera i dialogform snarare än diskussioner. Ett antal dialogregler kommer att presenteras för att underlätta samtalen.
Deltagarna är indelade i smågrupper om fem personer. Varje grupp får välja en facilitator som ser till att Dialogreglerna efterlevs.
Processledaren som leder Dialogcaféet presenterar löpande olika frågor och samtalsämnen som hjälper deltagarna att inventera, analysera och prioritera.

Gruppdeltagarna cirkulerar enligt ett pedagogiskt utprövat system så att alla får träffa nya kollegor under de olika passen och ta del av andra gruppers tankar och slutsatser.
Dialogcafé är en väletablerad metod som används över hela världen. POCKET lärde sig metoden hos World Café Xpeditions i Danmark 1996.

Dialogmöten är bra att arbeta med när du vill:>

• Inventera kompetenser och frågeställningar
• Utveckla och stärka vi-känslan
• Skapa delaktighet och engagemang
• Starta ett nytänkande
• Ge stöd vid en organisationsförändring.

Läs om fler av våra tjänster och teman