Mångfald, jämställdhet och likabehandlingsfrågor

Om att förebygga trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen.

I ett samhälle med motsättningar mellan olika grupper krävs ökad förståelse och respekt för olikheter. Att vidga världen och bryta invanda mönster kan kännas otryggt och skapa rädsla. Genom att förstå strukturerna i samhället blir det lättare att översätta dessa till den egna arbetsplatsen.
Programmen skapar forum för att reflektera och föra dialog kring:
Mångfald – på vems villkor? Söka samsyn eller ta avstånd? Kompetens eller omedveten agenda?

POCKET fick Guldklappan 2005 för filmen Scener ut ett arbetsliv – en film om att förebygga etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen.

Förslag på interaktiva föreställningar på detta tema: 

Mångfald eller enfald
På vårdcentralen i Vridinge är det hårt tryck, en ny läkare måste anställas Thomas, kliniskt ansvarig läkare och Elisabeth verksamhetschef är inte helt ense om hur rekryteringen ska gå till. När den nya läkaren Benaz anländer dröjer det inte länge innan dolda fördomar och ”märkliga” beteenden kommer upp till ytan.

Lika-Olika
På Läcko AB i Vridinge har Malin fått erbjudande om att driva ett större projekt. Ledningsgruppen har valt att satsa på en kvinna, men när Malin väl får uppdraget får hon varken mandat eller stöttning för att genomföra projektet.

Läs mer om våra teman