Fusioner och kulturkrockar

Hur skapar man dialog och samarbete mellan olika företagskulturer?

En sammanslagning som förväntas ge framgång är också ett risktagande. Detta kräver en tydlig strategi och en insiktsfull ledning som kan definiera hur långt man har hunnit och vart man är på väg. Många företag har gått från traditionell hierarkisk organisation med fasta strukturer till rörligare och öppnare former.
Om medvetet ledarskap, framgång, risktaganden och tydliga strategier.
Den Interaktiva teatern ger deltagarna tillfälle att förstå, undersöka orsaker och prova olika handlingsalternativ.

Förslag på interaktiv föreställning på detta tema:

Future Image

Det gamla anrika Future Alarm och det lilla mjukföretaget Image har gått samman och bildar nu Future Image.
ETT företag, EN kultur....eller? Olle från Image, numera VD, tycker att han förklarat sin modell in i minsta detalj, han är van vid ett rörligare
arbetssätt och är snabb i vändningarna. Vivianne från Future Alarm förstår inte varför de ska ändra i ett arbetssätt som bevisligen
fungerar, hon sätter en ära i att alltid vara noggrann och förberedd.

Medarbetaren Anette tycker att båda hennes chefer "säger bra saker", men vem ska hon lyssna på egentligen?

Läs om fler av våra teman