Motivation i säljorganisationen

Pocket presenterar ett program med säljaren i centrum.

Programmets syfte är att dels öka kompetensen för säljaren kring komplex försäljning – med fokus på behov och lönsamhet, dels inspirera säljarna till att bli mera medvetna om sitt eget agerande i sin yrkesroll och att få dem att reflektera och förstå hur deras agerande påverkar andra människor.

Vi belyser också säljchefens roll och undersöker förutsättningar och hinder för hur man motiverar och stöttar säljaren i en förändringsprocess.

Förslag på interaktiv föreställning:

Jag hör vad du säljer – en ögonöppnare för säljare och säljchefer.

Anrika konfektyrtillverkaren Kungskakan ska utveckla en hälsoprofil och lansera fairtrade-produkter. Detta innebär stora utmaningar för säljorganisationen, där behovet att tänka nytt är stort men där man också lätt fastnar i gamla mönster. Kalle Tyrén, säljare sedan många år, vill jobba som han brukar…

Pocket gestaltar dilemman som säljaren ställs inför, i mötet med kund, sin chef, sina medarbetare och privat. På både ett seriöst och humoristiskt sätt belyses olika attityder och beteenden som hindrar eller stöder ett väl genomfört möte.

Läs om fler av våra teman