Feedback och Coaching

Aktiv coaching och stärkande feedback som stöd för nya beteenden.

Att inte få veta om man gör ett gott jobb eller få möjlighet att ändra det som inte fungerar är förödande både personligen och för företagets verksamhet.
Hur tacklar man som medarbetare ett otydligt ledarskap och hur bemöter man som ledare ett bångstyrigt medarbetarskap?
När agerar man som coach och när är man instruktör i en fungerande feedbackkultur.

Förslag på interaktiv föreställning på detta tema:

It takes two to tango!

På IT-företaget Chandigar I Vridinge är Ann Björklund nybliven projektledare, hon är både chef och medarbetare. Det är många bollar i luften- nya projekt, parallella projekt, projektmöten, projektstarter och projektavslutningar…Ann upplever att hon springer på alla bollar samtidigt. Tiden för feedback och reflektion är minimal. Och när hon kommer i kläm mellan chefens och teamets förväntningar vet hon inte om hon ska leda eller följa.

Läs om fler av våra teman