Gå till innehåll

Medarbetarskap och bemötande

Om medarbetarens och ledarens ansvar att skapa positiva förändringar och förutsättningar för ett gott bemötande – internt och externt.

Vad lägger vi i begreppet medarbetarskap? Hur skapar man verklig delaktighet? Hur bryter man gamla mönster? På vilket sätt påverkar medarbetarskapet bemötandekulturen? Hur får man värdeorden att leva en regnig tisdag i november?

Konflikter kring dessa frågor uppstår många gånger utifrån att man inte bygger samarbetet på samsyn. Det kan handla om outtalade förväntningar, överdriven hänsyn eller bristande förståelse för gruppers utveckling. Otydliga mandat och negativa attityder skapar oro, missnöje och i värsta fall fysiska reaktioner och sjukskrivningar… Den interaktiva teatern ger deltagarna tillfälle att förstå, undersöka orsaker och prova olika handlingsalternativ.

Förslag på interaktiva föreställningar på detta tema är:

Rätt ska va´Rätt

Det har kört ihop sig på Försäkringshuset i Vridinge. Ledningen försöker genomföra förändringar och få alla att arbeta efter en ny värdegrund och med samma förhållningssätt. Mottagandet är blandat… Irene har jobbat som skadereglerare sen 28 år tillbaka. Hon är trött på ständiga omorganisationer och tycker inte att hennes kompetens värderas. ”Det är väl bara att ducka så blåser det här också över.” Carita är ny, älskar fart, fläkt och har massa nya idéer. Deras chef, Pierre, tycker att de borde komplettera varandra på ett helt perfekt sätt, men olikheterna tycks snarare ge motsatt effekt.

Akuten

På St . Guns akutmottagning i Vridinge ska man jobba i team.
Men när Ylva, chefssjuksköterska anser att det är hennes akut, Ola, jourhavande läkare har svårt att inordna sig och Eva, sjuksköterska inte vågar ta ställning brakar teamet samman. Detta avspeglar sig i bemötandet av patienterna.

Läs om fler av våra teman